กำลังเรียกข้อมูล
เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต
การควบคุมคุณภาพ
การควมคุมการผลิต
การควบคุมคุณภาพ

             บริษัทฯ ให้ความสำคัญมากในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ หากผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มีข้อผิดพลาด อาจทำให้เกิดความเสียหายกับลูกค้าในวงกว้าง ทั้งในรูปตัวเงินและชื่อเสียง ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีการพัฒนาการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ และกระบวนการผลิต (Quality Control) โดยมีการตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานทั้งในระหว่างกระบวนการผลิต และการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป บริษัทฯ ได้รับประกาศนียบัตร รับรองคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9002: 1994, QS 9000 :1998 และ ISO/TS 16949 สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ซึ่งเป็นมาตรฐานที่บริษัทค่ายรถยนต์ให้การยอมรับโดยทั่วไป นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังได้รับรางวัลจากผู้ผลิตรถยนต์ในด้านต่างๆ อาทิ

 
  • รางวัล Outstanding Performance Supplier จากค่ายรถโตโยต้า
  •  
  • รางวัลกลุ่มคิวซี ชนะเลิศ จากค่ายรถฮีโน่
  •  
  • รางวัล Quality Plus Supplier จาก Copeland

  • :: เกี่ยวกับเรา :: นักลงทุน :: ผลิตภัณฑ์ :: การผลิต :: ข่าวและกิจกรรม :: ติดต่อเรา :: สมัครงาน :: แผนผังเว็ปไซต์ ::  เว็ปเมล์ ::  CRD ::   
    @2014 Yarnapund Public Company Limited All Right Reserved.