กำลังเรียกข้อมูล
ชุดท่อไอเสียรถยนต์
ขาคันเร่ง, ขาเบรค, ขาคลัทช์์
ชิ้นส่วนขึ้นรูปโลหะอื่ื่น ๆ
เครื่องมือที่ใช้ในการผลิต
ชิ้นส่วนขึ้นรูปโลหะอื่ื่น ๆ

ชิ้นส่วนเครื่องยนต์
             ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ ถือเป็นชิ้นส่วนที่มีความแข็งแกร่ง วัสดุที่ใช้ต้องมีความคงทน ปัจจุบันบริษัทฯ ใช้วัสดุคุณภาพ เกรดเอในการปั้มชิ้นงานต่างๆ เช่น ก้านปรับสายพาน ฝักดูดน้ำมัน (Strainer oil) ฐานแท่นเครื่องยนต์ (Bracket Engine)


ชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์
             ชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์ ที่ทางบริษัทฯปั้มขึ้นรูปเพื่อนำไปประกอบกับตัวถังรถยนต์ จะมีความคงทนสูง อันเนื่องจากเครื่องจักรที่ทันสมัย รวมถึงการเช็คคุณภาพในทุกๆขั้นตอน ทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูง อาทิเช่น บานพับประตู คานขวางกันกระแทก แผ่นกันความร้อน


ชิ้นส่วนโครงรถยนต์
             จากอดีตที่เริ่มจากการผลิตท่อไอเสียเพียงอย่างเดียว ยังไม่สามารถ ตอบสนองความเพียงพอของตลาดรถยนต์ที่มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องได้ บริษัทฯได้ขยายสายการผลิตมายังชิ้นส่วนโครงรถยนต์ ซึ่งถือว่าเป็นชิ้นส่วนที่มี คุณภาพมาตรฐาน ได้รับการยอมรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี อาทิเช่น คานขวางเฟรม


ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า
             นอกจากผลิตภัณฑ์ที่เป็นชิ้นส่วนของรถยนต์แล้ว บริษัทฯยังมีการผลิตชิ้นส่วนขึ้นรูปโลหะสำหรับ เครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ ในการขยายสายการผลิตไปสู่อุตสาหกรรมอื่น ลดความเสี่ยง จากการพึ่งพิง อุตสาหกรรมรถยนต์ เพียงอุตสาหกรรมเดียว โดยลูกค้าส่วนนี้ ได้แก่ ผู้ผลิตคอมเพรสเซอร์คอร์ปแลนด์
:: เกี่ยวกับเรา :: นักลงทุน :: ผลิตภัณฑ์ :: การผลิต :: ข่าวและกิจกรรม :: ติดต่อเรา :: สมัครงาน :: แผนผังเว็ปไซต์ ::  เว็ปเมล์ ::  CRD ::   
@2014 Yarnapund Public Company Limited All Right Reserved.