กำลังเรียกข้อมูล
ชุดท่อไอเสียรถยนต์
ขาคันเร่ง, ขาเบรค, ขาคลัทช์์
ชิ้นส่วนขึ้นรูปโลหะอื่ื่น ๆ
เครื่องมือที่ใช้ในการผลิต
ขาคันเร่ง, ขาเบรค, ขาคลัทช์์

             ชุดขาคันเร่ง ขาเบรค ขาคลัช จัดเป็นชิ้นส่วนที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของรถยนต์ (Safety Part) ซึ่งผู้ผลิตรถยนต์จะให้ความสำคัญเป็นพิเศษ และสั่งซื้อชุด ABC จากต่างประเทศในลักษณะ CKD Part (Complete Knock Down Part) หรือสั่งซื้อเป็นชิ้นส่วนแยกชิ้นเพื่อนำมาประกอบเอง ในอดีต บริษัทฯ ได้รับคำสั่งซื้อชิ้นส่วน ABC แบบแยกส่วน ต่อมามีการทำสัญญารับความช่วยเหลือทางเทคนิคกับบริษัทโชนัน ยูนิเทค จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น) ( SUT ) ซึ่งเป็นผู้ออกแบบและพัฒนาชุด ABC ให้กับค่ายรถอีซูซุ ทำให้บริษัทฯ มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการผลิตชุด ABC มากขึ้น และสามารถผลิตชุด ABC แบบทั้งชุดตั้งแต่ปี 2545 ปัจจุบันบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตรายเดียวในประเทศไทยที่จำหน่ายชุด ABC ให้กับค่ายรถยนต์ Isuzu นอกจากนั้น ยังได้นำเทคนิคการผลิตชุด ABC ที่ได้จากการทำสัญญารับความช่วยเหลือจาก SUT มาพัฒนาเพิ่มเติมจนสามารถผลิตชุด ABC จำหน่ายให้ค่ายรถ Toyota ทุกรุ่นแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
:: เกี่ยวกับเรา :: นักลงทุน :: ผลิตภัณฑ์ :: การผลิต :: ข่าวและกิจกรรม :: ติดต่อเรา :: สมัครงาน :: แผนผังเว็ปไซต์ ::  เว็ปเมล์ ::  CRD ::   
@2014 Yarnapund Public Company Limited All Right Reserved.