กำลังเรียกข้อมูล
ประวัติบริษัท
คณะผู้บริหาร
กลุ่มรางวัลต่างๆ
มาตรฐานอุตสาหกรรม
ลูกค้า
บริษัทในเครือ
บริษัทร่วมทุน
ดาวน์โหลดโบรชัวร์
             ด้วยความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและเพิ่มคุณค่าของผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นของตลาด และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า ตลอดจนดำรงความภาคภูมินี้ไว้ให้ยั่งยืน บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) จึงได้ทุ่มเทด้านการวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอ โดยการบูรณาการเทคโนโยลีสมัยใหม่ที่ได้จากการร่วมลงทุนและทำสัญญารับความช่วยเหลือ ทางด้านเทคนิค จากผู้ออกแบบพัฒนาและเจ้าของลิขสิทธิ์ชิ้นงานของค่ายรถยนต์ต่าง ๆ ได้ บริษัท ซังโกะ จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น) บริษัท เทนเนโก ออโตโมทีฟ จำกัด (ประเทศสหรัฐอเมริกา) บริษัท โชนัน ยูนิเทค จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น) และ บริษัท อินเตอร์ เซโกะ จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น)

             ประกอบกับทีมงานมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญ รวมทั้งการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างเคร่งครัดของบริษัทฯ เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ และการบริการที่ดีต่อลูกค้า โดยเน้นการส่งมอบงานที่ตรงเวลา ผลลัพธ์แห่งนวัตกรรมดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 14001 และ ISO/TS 16949 ซึ่งเป็นเครื่องบ่งชี้ได้เป็นอย่างดีว่า บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นในเรื่องการควบคุมคุณภาพและสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

  
ISO TS/16949  :  2006
SCOPE OF SUPPLY  :  MANUFACTURING OF Exhaust System, Sub Assembly of Accelerator, Brake and Clutch, Press Part and Welding Parts.
REGISTRATION  :  March 27’2006
CERTIFICATE NO  :  191788

  
ISO 14001  :  2004
SCOPE OF SUPPLY  :  MANUFACTURE OF Exhaust System, Sub Assembly of Accelerator, Brake and Clutch, Press Part and Welding Part for Automotive Industry.
REGISTRATION  :  April 10’2006
CERTIFICATE NO  :  189302
:: เกี่ยวกับเรา :: นักลงทุน :: ผลิตภัณฑ์ :: การผลิต :: ข่าวและกิจกรรม :: ติดต่อเรา :: สมัครงาน :: แผนผังเว็ปไซต์ ::  เว็ปเมล์ ::  CRD ::   
@2014 Yarnapund Public Company Limited All Right Reserved.