กำลังเรียกข้อมูล
ประวัติบริษัท
คณะผู้บริหาร
กลุ่มรางวัลต่างๆ
มาตรฐานอุตสาหกรรม
ลูกค้า
บริษัทในเครือ
บริษัทร่วมทุน
ดาวน์โหลดโบรชัวร์
   
นายสัมพันธ์ พันธ์พาณิชย์
ประธานบริษัท
นายพริษฐ์ พันธ์พาณิชย์ นางอรสโรชยา บุนนาค นางอัมพร นิลภิรมย์
กรรมการ กรรมการ กรรมการ
นางอมรรัตน์ อังคเศกวิไล นางพรจิต พันธ์พาณิชย์ นายเคียง บุญเพิ่ม
กรรมการ กรรมการ กรรมการ
พล.ท.ไตรรัตน์ ปิ่นมณี นางสาวกัญญา บุศยารัศมี นายปิยพร ลิ้มเจริญ พล.ต.ต.วันชัย วิสุทธินันท์
กรรมการ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ
:: เกี่ยวกับเรา :: นักลงทุน :: ผลิตภัณฑ์ :: การผลิต :: ข่าวและกิจกรรม :: ติดต่อเรา :: สมัครงาน :: แผนผังเว็ปไซต์ ::  เว็ปเมล์ ::  CRD ::   
@2014 Yarnapund Public Company Limited All Right Reserved.